เข็มเกียรติยศRegional Directorนักธุรกิจเคลทิ ระดับผู้อำนวยการจำหน่าย

Regional Director

เมื่อได้รับตำแหน่ง Assistant Director และมีจำนวนแต้มสะสมจากการขยายองค์กร หรือคะแนนสะสมทีมงาน ครบ 2,000 แต้ม ทั้งนี้ท่านต้องผ่านการอบรมและสอบตามที่บริษัทฯ กำหนด ก่อนรับตำแหน่ง RD จึงจะครบคุณสมบัติเลื่อนตำแหน่ง

 

Assistant Directorนักธุรกิจเคลทิ ระดับรองผู้อำนวยการจำหน่าย

Assistant Director

เมื่อได้รับตำแหน่ง Blue Diamond และมีจำนวนแต้มสะสมจากการขยายองค์กร หรือคะแนนสะสมทีมงาน ครบ 480 แต้ม ทั้งนี้ท่านต้องผ่านการอบรมและสอบตามที่บริษัทฯ กำหนด ก่อนรับตำแหน่ง AD จึงจะครบคุณสมบัติเลื่อนตำแหน่ง

 

Blue Diamondนักธุรกิจเคลทิ ระดับเพชรสีน้ำเงิน

Blue Diamond

เมื่อได้รับตำแหน่ง Green Diamond แล้ว มีคะแนนจากการขยายองค์กร หรือคะแนนสะสมทีมงาน ครบ120 แต้ม ทั้งนี้ท่านต้องผ่านการอบรมและสอบตามที่บริษัทฯ กำหนด ก่อนรับตำแหน่ง BD จึงจะครบคุณสมบัติเลื่อนตำแหน่ง

 

Green Diamondนักธุรกิจเคลทิ ระดับเพชรสีเขียว

Green Diamond

เมื่อได้รับตำแหน่ง Platinum แล้ว มีคะแนนจากการขยายองค์กร หรือคะแนนสะสมทีมงาน ครบ 36 แต้ม ทั้งนี้ท่านต้องผ่านการอบรมและสอบตามที่บริษัทฯ กำหนด ก่อนรับตำแหน่ง GD จึงจะครบคุณสมบัติเลื่อนตำแหน่ง

 

Platinumนักธุรกิจเคลทิ ระดับทองคำขาว

Platinum

เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว มีคะแนนสะสมส่วนตัว และคุณสมบัติคะแนน 720 PV หรือสะสมแต้มจากการขยายองค์กรครบ 12 แต้มและผ่านการอบรมจากบริษัทฯ ก่อนรับตำแหน่ง P จึงถือว่าครบคุณสมบัติเลื่อนตำแหน่ง

 

Goldนักธุรกิจเคลทิ ระดับทองarticle

Gold

เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว มีคะแนนสะสมส่วนตัว และคุณสมบัติคะแนน 180 PV หรือสะสมแต้มจากการขยายองค์กรครบ 3 แต้มและผ่านการอบรมจากบริษัทฯ ก่อนรับตำแหน่ง G จึงถือว่าครบคุณสมบัติเลื่อนตำแหน่ง

Silverนักธุรกิจเคลทิ ระดับเงิน

Silver

เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว มีคะแนนสะสมส่วนตัวจากการซื้อสินค้า และคุณสมบัติคะแนน 60 PV  จึงถือว่าครบคุณสมบัติเลื่อนตำแหน่ง

ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]Copyright © Kelti International (Thailand) 2016 All Rights Reserved.